La Parola Del Giorno Nagot Nagonting

någon/någonting - qualcosa
Det är ju alltid något! Det är inte så illa! - È già qualcosa!