Le Biblioteche

FINLANDSINSTITUTET Bibliotek och konstgalleri Snickarbacken 4, 111 39 Stockholm C 08-545 212 00 ® www.finlandsinstitutet.se
HORNSTULLS BIBLIOTEK
08-506 30 S60 hornstull.ssb@ kultur.stockholm.se
HUSBY BIBLIOTEK
08-508 30 505 husby.ssb® kultur.stockholm.se
HÄSSELBY VILLASTADS BIBLIOTEK
08-508 30 630 hasselbyvillastad.ssb @kultur.stockholm.se
HÖGDALENS BIBLIOTEK
08-508 307 60 hogdalen.ssb@ kultur.stockholm.se
INTERNATIONELLA BIBLIOTEKET
08-508 31 288/289 es.mlohkcots.rutluk|bss.bi#es.mlohkcots.rutluk|bss.bi
KISTA BIBLIOTEK OCH LÄRCENTER
08-508 30 511 es.mlohkcots.rutluk|bss.atsik#es.mlohkcots.rutluk|bss.atsik
KUNGSHOLMENS BIBLIOTEK
08-508 30 700 kungsholmen.ssb® kultur.stockholm.se
LUMA BIBLIOTEK
08-508 321 70 es.mlohkcots.rutluk|bss.amul#es.mlohkcots.rutluk|bss.amul
LÅSESALONGEN. KULTURHUSET
08-508 31 470/80 lasesalongen® kulturhuset.stockholm.se
MEDBORGARPLATSENS BIBLIOTEK
08 508 30 800 medborgarplatsen.ssb® kultur.stockholm.se
MÄLARHÖJDENS BIBLIOTEK
08 -508 30 570 (Skärholmens bibliotek) malarhojden.ssb@ kultur.stockholm.se
PUNKTMEDIS
08-508 30 810 punktmed'es.mlohkcots.rutluk|e#es.mlohkcots.rutluk|e
RINKEBY BIBLIOTEK
08-508 30 601 es.mlohkcots.rutluk|bss.ybeknir#es.mlohkcots.rutluk|bss.ybeknir
RUM FÖR BARN, KULTURHUSET
08-508 314 16 katti.hofling kulturhuset.stockholm.se
SERAFENS BIBLIOTEK
08-650 37 09
es.mlohkcots.rutluk|bss.nefares#es.mlohkcots.rutluk|bss.nefares
SERIETEKET, KULTURHUSET
08-508 31 531 kristiina.kolehmainen® kulturhuset.slockholm.se
SKARPNÄCKS BIBLIOTEK
08-508 30 540 skarpnad<£sb@kutojrstockholm£e
SKÄRHOLMENS BIBLIOTEK
08-508 305 70 skarholmen.ssb© kultur.stockholm.se
SKÖNDALS BIBLIOTEK
08-508 30 536 es.mlohkcots.rutruk|bss.ladnoks#es.mlohkcots.rutruk|bss.ladnoks
SPÅNGA BIBLIOTEK
08-508 30 610 es.mlohkcots.rutluk|bssagnaps#es.mlohkcots.rutluk|bssagnaps
STOCKHOLMS STADSBIBLIOTEK
08-508 31 060 es.mlohkcots.rutluk|bss.ofni#es.mlohkcots.rutluk|bss.ofni
STORA ESSINGENS BIBLIOTEK
08-508 30 725/6 storaessingen.ssb® kultur.stockholm.se
STURE BIBLIOTEK
08-508 30 751 es.mlohkcots.rutluk|bss.eruts#es.mlohkcots.rutluk|bss.eruts
TELEFONPLANS BIBLIOTEK
08-508 30 565 telefonplan.ssb@ kultur.stockholm.se
TELLUS FRITIDSCENTER
08-508 12 623 tellus.ssb© kultur.stockholm.se
TENSTA BIBLIOTEK
08-508 30 615 tensta.ssb@ kultur.stockholm.se
TIDNINGAR OCH TIDSKRIFTER
Tidningsinformation: 08-508 31 058 Tidskriftsinformation: 08-508 31 046 es.mlohkcots.rutluk|bss.tt#es.mlohkcots.rutluk|bss.tt
VÄLLINGBY BIBLIOTEK
08-508 30 660/1 vallingby.ssb@ kultur.stockholm.se
ÅRSTA BIBLIOTEK
08-508 30 691 arsta.ssb® kultur.stockholm.se
ÄLVSJÖ BIBLIOTEK
08-508 30 780/1 alvsjo.ssb@ kultur.stockholm.se
ÖRBY BIBLIOTEK
08-508 30 790 es.mlohkcots|bss.ybro#es.mlohkcots|bss.ybro
ÖSTERMALMS BIBLIOTEK
08-508 30 730 ostermalm.ssb@ kultur.stockholm.se